אישור הסכם גירושין על ידי פסק דין

עורכות דין מעבירות תיק מול שופט

כאשר בני זוג מחליטים להיפרד, באפשרותם לנהל מו"מ ביניהם ולערוך הסכם שיעגן את עצם הסכמתם לגירושין ומתן הגט וכן יסדיר את יתר הסוגיות הנלוות לגירושין, כגון חלוקת הרכוש, תשלומי המזונות, משמורת הילדים והסדרי הראיה.

במידה שהם אינם מצליחים להגיע להסכמות ביניהם בעניינים אלו, באפשרותם לפנות לבית המשפט על מנת שהוא יכריע במחלוקות שביניהם במסגרת פסק דין שיינתן על ידו.

אין ספק שהאפשרות הראשונה, של עריכת הסכם גירושין תחת ניהול התכתשויות בתוך כתלי בית המשפט, הינה האפשרות העדיפה מבין השתיים. יחד עם זאת, על מנת שהסכם הגירושין ייכנס לתוקף ויחייב את שני הצדדים, עליו לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, וזאת לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973.

חשוב להבהיר ולהדגיש שאישור ההסכם על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני לא יבוצע באופן אוטומטי, כמעין חותמת גומי. נהפוך הוא. בהתאם לסעיף 2 לחוק יחסי ממון, אישור הסכם הגירושין יינתן רק לאחר בית המשפט או בית הדין הרבני פנה לצדדים, שאל אותם, ווידא היטב שכל אחד מהם חתם עליו בלב שלם ומרצונו החופשי, ולא מלחץ בלתי הוגן או סחטנות של הצד השני, או תוך ניצול מצבו הקשה.

בנוסף, על בית המשפט/בית הדין לוודא בנוסף היטב שכל אחד מהם מבין היטב את תוכן ההסכם ומשמעותו, ושמדובר בהסכם הוגן שאיננו מקפח את הזכויות של אף אחד מהם, או של ילדיהם המשותפים (לרבות בכל הקשור לתשלומי המזונות והסדרי הראיה).

במידת הצורך, באפשרותו של בית המשפט/בית הדין גם לבקש מהצדדים לשנות את ההסכם, לתקן אותו, או להכניס בו תוספות מסויימות, וזאת כתנאי לאישור ההסכם על ידו.

משמעות אישור הסכם הגירושין

אישור ההסכם על ידי אחת משתי הערכאות השיפוטיות הללו, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, מעניק להסכם הגירושים תוקף מחייב, ואף תוקף כשל פסק דין.

משמעות הדבר הינה שאם ההסכם מופר על ידי אחד הצדדים, אזי הצד שנפגע מהפרת הסכם רשאי לאכוף אותו כשם שאוכפים פסק דין.

כך, לדוגמא, כאשר יש הפרה של סעיפי ההסכם הנוגעים לתשלומי מזונות, ניתן לאכפם על ידי פניה ללשכת ההוצל"פ או המוסד לביטוח לאומי. כאשר יש הפרת סעיפי ההסכם הנוגעים להסדרי משמורת הילדים וחלקות זמני השהות, ניתן לאכפם באמצעות הליכים לפי פקודת בזיון בית המשפט, וכיו"ב.

מאחר שלהסכם גירושין שאושר כדין יש תוקף כשל פסק דין, אזי ניתן לבטלו הן לפני עילות הביטול החוזיות הרגילות שלפיהן ניתן לבטל כל הסכם (כגון טעות, הטעיה, עושק, כפיה, חוזה למראית עין, ועוד), והן לפי העילות לביטול הסכם שקיבל תוקף של פסק דין (ולדוגמא, כאשר נפל פגם בהליך אישור ההסכם, ולמשל כאשר ההסכם אושר מבלי שבית המשפט/בית הדין וידא קודם לכן שהוא נחתם מרצונם החופשי של בני הזוג ושהם הבינו היטב את תוכנו ומשמעותו). מצד שני, ביטול הסכם גירושין ייעשה רק במקרים נדירים יחסית ומסיבות משמעותיות, מאחר שההסכם נועד מטבעו לסיים את המחלוקות בין הצדדים ולהביא לסופיות ההליכים ביניהם.

אופן הגשת הבקשה לאישור הסכם גירושין

(א) הגשת בקשה לאישור הסכם גירושין על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

על שני הצדדים להגיש בקשה משותפת לאישור הסכם הגירושין (אין נוסח רשמי או מחייב לבקשה זו), וזאת בפני בית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריהם המשותף, או המקום המשותף האחרון במידה שהם כבר אינם גרים יחדיו.

יש לצרף לנוסח הבקשה עותק של הסכם הגירושין החתום, וכן לשלם אגרה עבור הליך האישור.

(ב) הגשת בקשה לאישור הסכם גירושין על ידי בית דין רבני.

על שני הצדדים להגיש בקשה משותפת לאישור הסכם הגירושין לפי טופס שניתן לקבל במזכירות בית הדין הרבני או להוריד מאתר האינטרנט שלו, וזאת בפני בית הדין שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריהם המשותף, או המקום המשותף האחרון במידה שהם כבר אינם גרים יחדיו.

יש לצרף לנוסח הבקשה עותק של הסכם הגירושין החתום, צילום תעודת זהות + ספח מעודכן, וכן לשלם אגרה עבור הליך האישור, אלא אם כן כבר שולמה קודם לכן אגרה עבור פתיחת הליכים בבית הדין הרבני (שאז אין צורך בתשלום אגרה נוספת גם עבור אישור ההסכם).


הדיון באישור הסכם גירושין

לאחר הגשת הבקשה, מזכירות בית המשפט/בית הדין תזמן את הצדדים לדיון בבקשה, אליו עליהם להגיע כשהם מצויידים בתעודות זהות.

הדיון ייערך בדלתיים סגורות, בנוכחות הצדדים בלבד, אם כי כל אחד מהם רשאי להיות מיוצג על ידי עו"ד מטעמו (או טוען רבני, כשמדובר בדיון בית הדין הרבני). אם ההסכם נערך בסיוע מגשר, גם המגשר רשאי לנכוח בדיון.

על בית המשפט/בית הדין לוודא כאמור שההסכם נחתם על ידי הצדדים מרצונם החופשי, ושהם מבינים היטב את משמעותו.
בסיום הדיון, ובהנחה שבית המשפט/בית הדין הגיע למסקנה שכך אכן נעשה, הוא ייאשר את ההסכם וייתן לו תוקף של פסק דין.
במידה שהאישור נעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, אזי לאחר מכן על הצדדים להגיש את ההסכם המאושר לבית הדין הרבני, לצורך עריכת הגירושין וסידור הגט.
ערעור במסגרת הליכי אישור הסכם גירושין
ניתן להגיש ערעור על פסק דין שאישר הסכם גירושין, או פסק דין שסירב לאשר הסכם גירושין, וזאת באופן הבא:
ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה – יוגש תוך 45 יום ממועד קבלת פסק הדין לבית המשפט המחוזי.
ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני – יוגש תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין לבית הדין הרבני הגדול.

עורך דין גירושין כפיר לולו

משרד עורכי דין כפיר לולו הינו משרד מוביל בדיני משפחה ובעל ניסיון בייצוג בערכאות משפטיות כגון בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבניים וכן ערכאות הערעור דוגמת בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

עו"ד כפיר לולו חרט על דיגלו להיות מעורב באופן אישי בכל תיק אשר מתנהל אצלו תוך ליווי אישי וצמוד של הלקוח עד לתוצאה הטובה ביותר

לייעוץ משפטי ממוקד אנא השאירו פרטים

כפיר לולו - משרד עורכי דין

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מאמרים משפטים מאת כפיר לולו - משרד עורכי דין וגישור

צוואה חתומה בעט נובע
עורך דין לענייני משפחה

מתי חשוב לעשות צוואה ועל מה כדאי להקפיד?

צוואה הינה מסמך משפטי שבו המצווה קובע ומסדיר למי יחולק רכושו לאחר מותו ובאיזה אופן. ניתן לערוך צוואה לפי אחד מארבעת הסוגים הבאים: צוואה בפני

עורך דין בודק הסכם גירושין
עורך דין לענייני משפחה

חשיבות הסכם גירושין

מהו הסכם הגירושין   הסכם הגירושין הינו הסכם שמסדיר ומעגן את עצם הסכמתם של בני הזוג לגירושים ומתן הגט, וכן מסדיר את כל יתר הסוגיות שנלוות לגירושים.  הסוגיות העיקריות של