מה ניתן לעשות במקרה של הפרת הסדרי זמני שהות (הסדרי ראיה)?

גרושה לא מרוצה במכונית

מהם הסדרי זמני השהות וכיצד הם נקבעים? 

הסדרי זמני שהות (שבעבר כונו "הסדרי ראיה") עוסקים באופן חלוקת הזמנים שבהם ילדים להורים גרושים אמורים לשהות עם כל אחד מהם.  

הסדרי זמני השהות יכולים להיקבע בין ההורים הגרושים בהסכמה, במסגרת הסכם שייערך ביניהם ויאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, או במסגרת קביעה שיפוטית שתינתן על ידי אחת מבין שתי הערכאות הללו בהיעדר הסכמה בין ההורים בעניין זה.

 

כיצד ניתן להפר את הסדרי זמני השהות? 

מטבע הדברים, להסדרי זמני השהות נודעת חשיבות ראשונה במעלה, מאחר שהם נועדו לשמור על רציפותם ותקינותם של הקשרים שבין ההורים לילדים, שכידוע חיוניים מאד להתפתחותם הבריאה והמאוזנת של הילדים. 

אולם, לדאבון הלב, ישנם לא מעט מקרים בהם הסדרי זמני השהות מופרים, במיוחד כאשר אחד ההורים מחזיק במשמורת מלאה על הילדים (בדרך כלל האם, אם כי לא תמיד), כך שלמעשה מדובר באחת הבעיות היותר נפוצות בהליכי גירושין. 

הפרת הסדרי זמני השהות יכולה להתבטא בשני אופנים. האופן היותר נפוץ מתרחש כאשר ההורה שאינו משמורן נמנע מלקיים את הסדרי השהות ולהיפגש עם הילדים במועדים שנקבעו לשם כך. עם זאת, ראוי כמובן להבדיל בין הפרת הסדרי השהייה במקרים ספורים, שבהם נבצר מההורה שאינו משמורן להיפגש עם הילדים בעל כורחו ועקב אילוצים אישיים, ולדוגמא עקב בעיות בריאות, בעיה דחופה בעבודה, נסיעה לחו"ל, וכיו"ב, לבין מצב שבו אותו הורה מפר באופן סדרתי וקבוע את הסדרי השהות. 

האופן השני מתרחש כאשר ההורה המשמורן מסכל את קיומם של הסדרי השהות בין הילדים להורה השני, ומונע ממנו לראות את הילדים, אף זאת באופן קבוע ומכוון, ושלא עקב אילוצים אישיים. 

כך או אחרת, אין צורך להכביר מילים כדי לתאר את עוגמת הנפש והאכזבה הרבה שנגרמת לילדים שמצפים לפגוש את ההורה השני בשעה שנמנע מהם לפגוש אותו, וזאת במיוחד כאשר מדובר באופן קבוע, חוזר ונשנה.

מה ניתן לעשות במקרה של הפרת הסדרי זמני שהות?

כאשר מתרחשת הפרה עקבית, חוזרת ונשנית, של הסדרי זמני השהייה, בין מצד ההורה המשמורן ובין מצד ההורה שאינו משמורן, ניתן לנקוט במספר צעדים וזאת כפי שיפורט להלן.

מה ניתן לעשות כאשר הסדרי זמני השהות מופרים על ידי ההורה שאינו משמורן:

כאשר הפרת הסדרי זמני השהות נעשית על ידי ההורה שאינו משמורן, כך שהוא נמנע מלפגוש את הילדים במועדים שנקבעו לכך, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש ממנו שיורה על מתן אחד מהסעדים הבאים: 

  • הטלת קנס כספי על ההורה המשמורן לטובת ההורה השני בגין כל מקרה בודד של הפרת הסדרי השהות (בסכומים שנעים בין 350 ₪ – 1,500 ₪ בגין כל מקרה בודד).
  • פיצוי בגין נזקים כספיים שנגרמו להורה המשמורן עקב הפרת הסדרי השהות (כגון בשל אובדן ימי/שעות עבודה בשל הצורך לשמור על הילדים ו/או עבור שירותי בייביסיטר).
  • הגדלת תשלום דמי המזונות. 
  • במקרים שבהם הסנקציות הכספיות אינן מועילות, ניתן לפנות לבית המשפט/בית הדין בבקשה לשנות ולהקטין את הסדרי השהות של ההורה שאינו משמורן, על מנת שהם יישקפו את אופן קיומם על ידו ויצמצמו את עוגמת הנפש שנגרמת לילדים ולהורה המשמורן.
  • במקרים קיצוניים במיוחד של הפרת הסדרי השהות על ידי ההורה שאינו משמורן, שעולים כדי נטישת הילדים, ניתן אף לחייב את האב לשלם לילדים פיצויים בגין הנזקים שנגרמים להם עקב הפרות אלו, וזאת כפי שנקבע בתיק ע"א 2034/98 אמין נ' אמין. 

 

מה ניתן לעשות כאשר הסדרי זמני השהות מופרים על ידי ההורה המשמורן:

כאשר הפרת הסדרי זמני השהות נעשית על ידי ההורה המשמורן, כך שהוא זה שמונע מהילדים מלפגוש את ההורה השני במועדים שנקבעו לכך, ניתן לנקוט בצעדים הבאים:

  • לפנות לפקידת הסעד בשירותי הרווחה.
  • להגיש תלונה במשטרה כנגד ההורה המשמורן.
  • לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשה שיטיל קנס כספי על ההורה המשמורן בגין כל מקרה בודד של הפרת הסדרי הראיה. במקרים קיצוניים במיוחד ניתן לפנות אליהם גם בבקשה שיורו על העברת המשמורת להורה שנמנע ממנו מלהיפגש עם הילדים.

 

עורך דין גירושין כפיר לולו

משרד עורכי דין כפיר לולו הינו משרד מוביל בדיני משפחה ובעל ניסיון בייצוג בערכאות משפטיות כגון בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבניים וכן ערכאות הערעור דוגמת בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

עו"ד כפיר לולו חרט על דיגלו להיות מעורב באופן אישי בכל תיק אשר מתנהל אצלו תוך ליווי אישי וצמוד של הלקוח עד לתוצאה הטובה ביותר

לייעוץ משפטי ממוקד אנא השאירו פרטים

כפיר לולו - משרד עורכי דין

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מאמרים משפטים מאת כפיר לולו - משרד עורכי דין וגישור

צוואה חתומה בעט נובע
עורך דין לענייני משפחה

מתי חשוב לעשות צוואה ועל מה כדאי להקפיד?

צוואה הינה מסמך משפטי שבו המצווה קובע ומסדיר למי יחולק רכושו לאחר מותו ובאיזה אופן. ניתן לערוך צוואה לפי אחד מארבעת הסוגים הבאים: צוואה בפני

עורך דין בודק הסכם גירושין
עורך דין לענייני משפחה

חשיבות הסכם גירושין

מהו הסכם הגירושין   הסכם הגירושין הינו הסכם שמסדיר ומעגן את עצם הסכמתם של בני הזוג לגירושים ומתן הגט, וכן מסדיר את כל יתר הסוגיות שנלוות לגירושים.  הסוגיות העיקריות של