עריכת או עדכון צוואה בעקבות גירושין

עט שחור כל חוזה צוואה

צוואה הינה מסמך משפטי שבמסגרתו ניתן להסדיר את אופן הורשת רכושו של המצווה לאחר מותו ולקבוע מי יהיו יורשיו וכיצד רכושו יחולק ביניהם. 

ככלל, אין חובה לערוך צוואה, אולם הדבר מומלץ כאשר המצווה מעוניין להוריש את רכושו באופן ששונה מכללי הירושה לפי הדין, ולרבות הוראות חוק הירושה והפסיקה בעניינו. 

כללי הירושה לפי הדין קובעים שרכושו של המצווה יחולק שווה בשווה בין בן/בת זוגו וילדיו.  בהעדר בן/בת זוג, רכושו יחולק בין ילדיו בלבד. 

יודגש כי לצרכי חוק הירושה, בן/בת זוג של המוריש כוללים גם ידוע/ה בציבור שלו. בנוסף, כל עוד בני הזוג נשואים פורמאלית ועד למתן הגט, הם זכאים לרשת זה את זה לפי החוק, וזאת גם כאשר מתנהלים ביניהם הליכי גירושין קשים ומרים או כאשר אחד מהם מסרב שלא כדין לתת את הגט וכתוצאה מכך מעגן את בן הזוג השני. 

כאשר המצווה עובר הליך גירושין, מומלץ שיערוך לו צוואה, או שיעדכן את צוואתו במקרה שהוא כבר ערך כזו, וזאת על מנת להגן על הזכויות של ילדיו ולמנוע סכסוכי ירושה מיותרים לאחר מותו, וכפי שיוסבר להלן. 

 

מה ההבדל בין הסכם גירושין לצוואה?

בעניין זה חשוב להבהיר תחילה כי עריכת הסכם גירושין (או הסכם יחסי ממון וכדומה) איננה מייתרת את עדכון הצוואה, וזאת למרות שגם הסכם הגירושין עוסק בחלוקת רכוש. 

שכן, הסכם הגירושין עוסק בחלוקת הרכוש בין בני הזוג בעודם בחיים, והוא איננו קובע הוראות שתחולתן לאחר הפטירה של מי מבני הזוג. 

הוראות כאלו ניתן להסדיר ולעגן רק במסגרת צוואה, וזאת לאור סעיף 8 לחוק הירושה שקובע כי "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים", וכי "מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה." 

 

מדוע מומלץ לערוך צוואה לאחר גירושין?

הסדר השליטה בירושת הילדים הקטינים. 

כפי שצויין לעיל, בהעדר צוואה, ירשו ילדיו של המצווה את עזבונו וזאת בחלקים שווים ביניהם. 

במידה שילדיו של המצווה יהיו עדיין קטינים במועד פטירתו, תעבור השליטה על חלקם בעזבון המצווה לאפוטרופוס שלהם, וזאת לפי סעיף 38 לחוק הכשרות והאפוטרופסות שקובע שהאפוטרופוס של הקטין חייב לדאוג לצרכיו, ובין היתר לדאוג לשמירת נכסי הקטין, ניהולם, ופיתוחם. 

סעיף 14 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי הוריו של הקטין הינם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. כתוצאה מכך יכול להיגרם למצב לפיו אם הורה שהתגרש ילך לעולמו מבלי שהוא ערך צוואה וכאשר יש לו עדיין ילדים קטינים, אזי סביר להניח שהגרוש שלו הוא שינהל את הרכוש שהוא יוריש לילדיו (בתור האפוטרופוס הטבעי שלהם), וככזה, הוא רשאי לפעול (כמעט) לפי רצונו בלבד. 

לפיכך, ובמידה שההורה המוריש איננו מעוניין במצב זה, מומלץ לו לערוך צוואה שבה הוא ממנה נאמן שינהל את הרכוש שהוא מוריש לילדיו, וכן יקבע הוראות שיתוו את אופן ניהול הנאמנות ודרכי פעולתה. לדוגמא, ניתן לקבוע שרכושו של המוריש יועבר לידיהם של ילדיו רק לאחר שהם יגיעו לגיל מסויים, או לקבוע הוראות שיפרטו מה יש לעשות עם הכספים ויתר נכסי העיזבון שמועברים לילדים. 

לחילופין, וגם במקרה שבו להורה המוריש אין מניעה שהגרוש שלו ינהל את נכסי עזבונו שמועברים לילדיהם המשותפים, מומלץ לו לערוך צוואה למקרה שהוא מעוניין לפרט בה הנחיות ובקשות לגבי האופן לפיו הוא מעוניין שהגרוש יטפל בילדיהם המשותפים וברכוש שהוא הותיר להם.  

 

הבטחת העברת רכושו של ההורה המוריש לילדיו בלבד. 

כפי שצויין לעיל, בהעדר צוואה, רכושו של ההורה שהתגרש יכול לעבור לבן זוג חדש שלו, וזאת בין אם הוא נישא לו ובין אם מדובר בידוע בציבור שלו. 

במידה שאותו הורה איננו מעוניין במצב זה, עליו לקבוע צוואה שבה ייקבע שרכושו יועבר לילדיו בלבד. 

 

מדוע מומלץ לעדכן את הצוואה לאחר גירושין?

כאשר אחד מבני הזוג ערך צוואה לפני הגירושין ובזמן שהנישואים עדיין התנהלו כשורה, מומלץ לעדכן את הצוואה לאחר הגירושין, במקרה שהצוואה קובעת שחלקו של המצווה ברכוש המשותף (ולרבות דירת המגורים) יעבור לבן הזוג השני לאחר פטירתו. 

שכן, אם הצוואה לא תעודכן לאחר הגירושין, בן הזוג השני, שכעת הפך לבן הזוג לשעבר,  יהיה עדיין זכאי לרשת את חלקו את המצווה כפי שנקבע בצוואה המקורית, וזאת למרות שהוא התגרש ממנו. כלומר, הליך הגירושים איננו משפיע אוטומטית על תוכן הצוואה ואיננו מפקיע ומבטל את הוראותיה שנוגעות לבן הזוג, גם כשהוא הפך לבן זוג לשעבר. מצב זה יחול כמובן גם כאשר הליכי הגירושים בין הצדדים טרם יסתיימו, ולרבות מאחר שאחד הצדדים מסרב שלא כדין לתת את הגט ומשתמש בו כאמצעי לחץ בלתי הוגן. 

הותרת הצוואה המקורית על כנה עלולה להוביל למצב בו לא רק בן הזוג לשעבר יירש את המצווה, אלא שאותו חלק בעזבונו של המצווה יועבר לבן זוג חדש של בן הזוג לשעבר ו/או לילדים נוספים שייוולדו לו במסגרת "פרק ב'" בחייו. תרחיש זה עלול להתרחש בין כתוצאה מעריכת צוואה של בן הזוג לשעבר שתקבע כאמור לעיל, ובין כתוצאה מאי עריכת צוואה כזו שאז תחול ברירת המחדל שלפי חוק הירושה. 

כדי למנוע מצב כזה, חשוב לעדכן את הצוואה ולקבוע הוראות חדשות שאינן מכלילות את בן הזוג לשעבר בין יורשיו של המצווה, ולקבוע שעזבונו של המצווה יועבר אך ורק לילדיו שלו. 

 

עורך דין גירושין כפיר לולו

עורך דין צוואות כפיר לולו הינו משרד מוביל בדיני משפחה ובעל ניסיון בייצוג בערכאות משפטיות כגון בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבניים וכן ערכאות הערעור דוגמת בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

עו"ד כפיר לולו חרט על דיגלו להיות מעורב באופן אישי בכל תיק אשר מתנהל אצלו תוך ליווי אישי וצמוד של הלקוח עד לתוצאה הטובה ביותר

לייעוץ משפטי ממוקד אנא השאירו פרטים

כפיר לולו - משרד עורכי דין

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מאמרים משפטים מאת כפיר לולו - משרד עורכי דין וגישור

צוואה חתומה בעט נובע
עורך דין לענייני משפחה

מתי חשוב לעשות צוואה ועל מה כדאי להקפיד?

צוואה הינה מסמך משפטי שבו המצווה קובע ומסדיר למי יחולק רכושו לאחר מותו ובאיזה אופן. ניתן לערוך צוואה לפי אחד מארבעת הסוגים הבאים: צוואה בפני

עורך דין בודק הסכם גירושין
עורך דין לענייני משפחה

חשיבות הסכם גירושין

מהו הסכם הגירושין   הסכם הגירושין הינו הסכם שמסדיר ומעגן את עצם הסכמתם של בני הזוג לגירושים ומתן הגט, וכן מסדיר את כל יתר הסוגיות שנלוות לגירושים.  הסוגיות העיקריות של